Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Úřední deska > Úřední deska - archiv

Elektronická úřední deska

NÁZEV DOKUMENTU

VYVĚŠENO

SEJMUTO

 ÚŘEDNÍ DESKA 2013

   

 Oznámení o nabídce prodeje movitých věcí - II. kolo

Oznámení o nabídce prodeje movitých věcí - prodej použitých prostředků výpočetní a komunikační techniky

 6.11.2013

21.11.2013

 Návrh rozpočtu svazku obcí Mikroregionu Podchlumí na rok 2014

 1.11.2013

 18.11.2013

 Veřejná vyhláška - Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (listopad 2011 - listopad 2013) návrh

 

30.10.2013

 

14.11.2013

 Státní pozemkový úřad Pobočka Jičín - ROZHODNUTÍ č. II KPÚ OSTROV V PODKRKONOŠÍ

 24.10.2013

 8.11.2013

Oznámení o době a místě konání voleb v obci 

 10.10.2013

 12.11.2013

 Usnesení z veřejného zasedání ZO dne 26.9.2013

Rozpočtové opatření č.2

Rozpočtové opatření č. 3

Rozpočtové opatření č. 4

 

7.10.2013

 

 

29.10.2013

 Oznámení o nabídce prodeje movitých věcí

 4.10.2013

 24.10.2013

 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

25.9.2013 

 12.11.2013

 Informace o počtu a sídle volebních okrsků

25.9.2013 

 12.11.2013

 Oznámení o počtu členů okrskové volební komise

25.9.2013 

 12.11.2013

 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva dne 26.9.2013 od 19:00 hod.

 

19.9.2013

 

30.9.2013

 Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

 12.9.2013

 7.10.2013

 Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů - zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí

Komplexní studie progresivních odvětví Královéhradeckého kraje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací - Zveřejnění informace o konání veřejného projednávání

 

 

23.8.2013 

 

 

24.9.2013

 Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů - zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí

 

18.7.2013 

 

19.8.2013

 Státní pozemkový úřad - Rozhodnutí

 4.7.2013

 19.7.2013

 Usnesení z veřejného zasedání ZO dne 13.6.2013

Závěrečný čet obce Třbnouševes z rok 2012

Zpráva o výsledk přezkoumání hospodaření za rok 2012

Opatření z přezkoumání hospodaření obe Třebnouševes za rok 2012

 

 

25.6.2013 

 

 

25.7.2013

 Mimořádná veterinární opatření při výskytu nebezpečné nákazy - varroázy včel

5.6.2013 

 21.6.2013

 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 13.6.2013

4.6.2013 

 14.6.2013

 Závěrečný účet za rok 2012

Rozvaha 2012

Výsledovka 2012

Příloha 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012

 

 

28.5.2013

 

 

13.6.2013

 Usnesení z veřejného zasedání ZO dne 2.5.2013

Účetní závěrka za rok 2012

Účetní závěrka MŠ Třebnouševes za rok 2012

 

13.5.2013 

 

 31.5.2013

Závěrečný účet Mikroregionu Podchlumí za rok 2012 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí Mikroregionu Podchlumí za rok 2012

Fin 12/2012

Příloha 12/2012

Rozvaha 12/2012

Výkaz zisku a ztráty 12/2012

 

 

2.5.2013 

 

 

20.5.2013

 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva - čtvrtek 2.5.2013

25.4.2013 

 6.5.2013

Veřejná vyhláška - Daň z nemovitosti na rok 2013

Příloha: Informační leták pro poplatníky daně z nemovitostí 

23.4.2013 

 28.5.2013

 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o umístění stavby "R35 HOŘICE - SADOVÁ"

19.4.2013 

 6.5.2013

 KPÚ v k.ú. Ostrov v Podkrkonoší - oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav

Vlastnická mapa - projekt KPÚ Ostrov v Podkrkonoší

 

16.4.2013 

 

17.5.2013

 Jak pálit stařinu a klest, aby - nehořelo-

15.4.2013 

 28.5.2013

 Oznámení možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o zvláště chráněné území, přírodní památku Kazatelna

15.4.2013 

 28.5.2013

 Nařízení Státní veterinární správy - Mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy varroázy včel

25.3.2013 

 23.4.2013

 Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

13.3.2013 

 30.4.2013

 Veřejná vyhláška - "R35 Hořice - Sadová"

8.3.2013 

 25.3.2013

 Usnesení ze zasedání ZO dne 28.2.2013

8.3.2013 

 25.3.2013

 Výzva

 1.3.2013

 15.4.2013

 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 28.2.2013

15.2.2013 

 1.3.2013

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ZMĚNA 

 7.2.2013

 1.3.2013

Důležité informace pro voliče před konáním druhého kola volby prezidenta republiky

 

23.1.2013

 

7.2.2013

 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

23.1.2013

 1.3.2013

 ÚŘEDNÍ DESKA 2012

   

Usnesení zastupitelstva obce 20.12.2012

 

Příloha č. 1/2013 k OZV č. 1/2006 o poplatku za komunální odpad

Rozpočtové opatření č. 4/2012, Rozpočtová změna č.4/2012 - příjmy, Rozpočtová změna č.4/2012 - výdaje str.1, Rozpočtová změna č. 4/2012 - výdaje str. 2, Rozpočtová změna č. 4/2012 - výdaje str.3

Rozpočet obce Třebnouševes na rok 2013

Kalkulace ceny stočného na rok 2013

 

 

31.12.2012

 

 

 

 

7.2.2013 

 Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR

27.12.2012 

 21.1.2013

 Informace z obecního úřadu - poplatky 2013

27.12.2012 

 

 Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí - Rozhodnutí o umístění stavby " R35 HOŘICE - SADOVÁ"

 18.12.2012

21.1.2012 

 První zasedání okrskové volební komise

17.12.2012 

28.1.2013 

 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce ne 20.12.2012

7.12.2012 

21.12.2012

Návrh rozpočtu na rok 2013

Návrh rozpočtu na rok 2013

 

 

 

5.12.2012 

 

20.12.2012 

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise 

 27.11.2012

 28.1.2013

 Informace o počtu a sídle volebních okrsků

 27.11.2012 

 28.1.2013

 Oznámení o minimálním počtu členů OVK pro volbu prezidenta České republiky

12.11.2012 

 28.1.2013

 Návrh rozpočtu svazku obcí Mikroregion Podchlumí na rok 2013

 8.11.2012

 28.11.2012

 Usnesení z veřejného zasedání ZO dne 18.10.2012

 29.10.2012

 28.11.2012

 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitosti

 24.10.2012

 20.12.2012

 Záměr na pronájem obecního bytu čp.79

 24.10.2012

8.11.2012 

 Dražební vyhláška 28 E 138/2012-17

 10.10.2012

5.11.2012 

 Dražební vyhláška 28 E 432/2011-48

 10.10.2012

 5.11.2012

 Dražební vyhláška 28 E 254/2011-70

 10.10.2012

 5.11.2012

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 18.10.2012 

 5.10.2012

19.10.2012 

 Záměr na pronájem obecního bytu

 1.10.2012

17.10.2012

 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů

27.9.2012 

 18.10.2012

 Usnesení z veřejného zasedání ZO dne 6.9.2012

24.9.2012 

18.10.2012 

 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Návrh zadání územního plánu Třebnouševes

ROZDĚLOVNÍK - Návrh zadání územního plánu Třebnouševes

 

7.9.2012 

 

6.10.2012

 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 6.9.2012

31.8.2012 

7.9.2012 

 Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu, Sbírané druhy nebezpečných odpadů

29.8.2012 

11.10.2012 

 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

31.8.2012 

 18.10.2012

 Informace o počtu a sídle volebních okrsků

27.8.2012 

 18.10.2012

 Informace o počtu členů okrskové volební komise

10.8.2012 

 18.10.2012

Usnesení z veřejného zasedání ZO dne 14.6.2012

Aktualizace programu obnovy vesnice 

 

26.6.2012 

 

12.7.2012 

Veřejná vyhláška - sdělení seznámení s podklady rozhodnutí R35 Hořice - Sadová 

 

15.6.2012 

 

9.7.2012 

 Pozvánka na veřejné zasedání ZO dne 14.6.2012

31.5.2012 

15.6.2012 

Závěrečný účet Mikroregionu Podchlumí za rok 2011

audit, finka, rozvaha, výkaz zisku a ztrát a příloha 

 

31.5.2012 

 

15.6.2012

 Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Ostrov v Pokrkonoší - oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek

 

31.5.2012 

 

15.6.2012 

 Závěrečný účet za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011

Rozvaha - bilance

Výkaz zisku a ztráty

Doplňující informace k závěrečnému účtu za rok 2011

 

 

25.5.2012

 

 

 

15.6.2012

 Dražební vyhláška 28 E 432/2011-28

2.5.2012

 15.6.2012

 Dražební vyhláška 28 E 254/2011-47

2.5.2012 

 15.6.2012

 Informace pro občany ČR - Vydání prvního občanského průkazu v 15 letech

Informace pro občany ČR - Plánujete dovolenou v zahraničí a nemáte platný cestovní pas?

 

23.4.2012 

 

25.5.2012

 Informace o záměru v území a o podání žádosti o vydání územního rozhodnutí

18.4.2012 

22.5.2012 

 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení územního řízení "R35 HOŘICE - SADOVÁ"

17.4.2012 

2.5.2012 

 Veřejná dražební vyhláška o elektronické dražbě

Veřejná dražební vyhláška o elektronické dražbě

Veřejná dražební vyhláška o elektronické dražbě

Veřejná dražební vyhláška o elektronické dražbě

 

13.4.2012

 

 

 

15.6.2012

 Usnesení z veřejného zasedání ZO dne 29.3.2012

10.4.2012 

2.5.2012 

 Rozhodnutí Ministerstva zemědělství Pozemkového úřadu Jičín

 5.4.2012

 20.4.2012

 Pozvánka na veřejné zasedání ZO dne 29.3.2012

 20.3.2012

 30.3.2012

 Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

Sbírané druhy nebezpečných odpadů

20.3.2012 

 6.4.2012

 V. kolo příjmu žádostí o certifikaci místních výrobků a produktů pod značkou PODKRKONOŠÍ regionální produkt

13.3.2012

 2.7.2012

 Jak pálit stařinu a klest, aby nehořelo - Březen 2012

13.3.2012  30.4.2012

Pozvánka na hasičskou zábavu 

12.3.2012  26.3.2012

Návrh rozpočtu Obce Třebnouševes 2012 

9.3.2012  23.3.2012

 Mimořádná veterinární opatření - varroáza včel

9.3.2012  6.4.2012

Dražební vyhláška 28 E 432/2011-23 

29.2.2012  14.4.2012

     Dražební vyhláška 28 E 432/2011-39      

29.2.2012  14.4.2012

Humanitární sbírka 

 1.2.2012  22.3.2012

 Kulturní akce na měsíc únor 2012

 1.2.2012  27.2.2012

ÚŘEDNÍ DESKA 2011

   

 Usnesení z veřejného zasedání ZO dne 16.12.2011

Sazba poplatku odvozu komunálního odpadu za rok 2012

23.12.2011 

 23.1.2012

 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 16.12.2011

 9.12.2011

 31.12.2011

 KPÚ Ostrov - Veřejná vyhláška - změna obvodu KPÚ

Rozdělovník

Změna obvodu KPÚ - přehledná situace

Nákres parcel se zaborem - R35

 Vlastnická mapa - nároky KPÚ Ostrov v Podkrkonoší

 

30.11.2011 

 

31.12.2011

Návrh zadání změny č.11 ÚPSÚ Hořice

Oznámení - Návrh zadání změny č. 11 ÚPSÚ Hořice

Rozdělovník

23.11.2011 

 24.12.2011

 Usnesení z veřejného zasedání ZO dne 10.11.2011

20.11.2011 

 6.12.2011
Návrh rozpočtu Svazku obcí Mikroregionu Podchlumí na rok 2012

 18.11.2011

 5.12.2011
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 10.11.2011

3.11.2011

 16.11.2011
Topná sezóna 21.10.2011  7.12.2011
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 7.10.2011  16.11.2011

Veřejná vyhláška - stavební povolení "Polní cesta C1 a C2 v k.ú. Vinice"

23.9.2011

 12.10.2011

Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

Sbírané druhy nebezpečných odpadů

 

14.9.2011

 

5.10.2011

Veřejná vyhláška o vydání zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje 13.9.2011 29.10.2011
Usnesení z veřejného zasedání ZO dne 2.9.2011 12.9.2011 5.10.2011

Záměr obce na prodej pozemku par. č. 8 v k.ú. Třebnouševes za symbolickou 1,- Kč

Situace s vyznačením objektu

4.9.2011 5.10.2011
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 2.9.2011 19.8.2011 3.9.2011
Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost 18.8.2011 3.9.2011

Veřejná vyhláška

18.8.2011

3.9.2011

Veřejná vyhláška

11.8.2011

29.8.2011

 Záměr obce na prodej pozemku par. č. 577/2 v k.ú. Třebnouševes

Situace s vyznačením objektu

1.8.2011 16.8.2011

 Záměr obce na prodej pozemku par. č. 100/2 v k.ú. Třebnouševes

Situace s vyznačením objektu

1.8.2011 16.8.2011

Usnesení z veřejného zasedání ZO dne 24.6.2011

 

4.7.2011 12.8.2011

Pozvánka na veřejné zasedání ZO dne 24.6.2011

 

11.6.2011 25.6.2011

Usnesení z veřejného zasedání ZO dne 19.5.2011

 

29.5.2011 21.6.2011

Pozvánka na veřejné zasedání ZO dne 19.5.2011

 

13.5.2011 22.5.2011

Záměr na pronájem bytu

 

13.5.2011 29.5.2011

Záměr na pronájem bytu

 

13.5.2011 29.5.2011

Rozpočet na rok 2011

 

4.4.2011 20.4.2011

Závěrečný účet za rok 2010

 

3.5.2011 22.5.2011

Usnesení z veřejného zasedání ZO dne 21.4.2011

Program obnovy vesnice

1.5.2011 22.5.2011

 

Pozvánka na veřejné zasedání ZO dne 21.4.2011

14.4.2011

27.4.2011

Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Seznam sběrných míst České pošty v Královéhradeckém kraji

29.3.2011

28.4.2011

Veřejná vyhláška - Stanovení ochranného pásma II. stupně vodního zdroje pro vodovod obce Milovice u Hořic

11.3.2011

30.3.2011

Závěrečný účet Mikroregionu Podchlumí za rok 2010

 

11.3.2011

30.3.2011

Jak pálit stařinu a klest aby - nehořelo -

 

11.3.2011

4.5.2011

Kontakty na pracoviště Českého statistického úřadu v Královéhradeckém kraji

11.3.2011

18.4.2011

Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

 

11.3.2011

18.4.2011

Sčítání lidu, domů a bytů 2011

 

4.3.2011

18.4.2011

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 24.2.2011

 

3.3.2011

 

 

21.3.2011

Výběrové (konkursní) řízení na obsazení místa ředitele/ředitelky Mateřské školy Třebnouševes

1.3.2011

30.3.2011

Oznámení o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 v ČR

 

1.3.2011 18.4.2011

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci?

 

18.2.2011 11.3.2011

Pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 24. 2. 2011

 

14.2.2011 27.2.2011

Veřejná vyhláška-oznámení o zahájení stavebního řízení

 

14.2.2011

4.3.2011

Veřejná vyhláška-Oznámení, návrh zadání změny č. 10 ÚPSÚ Hořice

 

20.1.2011

21.2.2011

Veřejná vyhláška-Návrh opatření obecné povahy

 

15.1.2011

10.2.2011

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva dne 22.12.2010

 

6.1.2011

10.2.2011

ÚŘEDNÍ DESKA 2010

   

Návrh rozpočtu svazku obcí Mikroregionu Podchlumí na rok 2011

 

30.12.2010

10.2.2011

Veřejná vyhláška - Oznámení o uložení písemnosti Tomáš Hromas

 

16.12.2010

31.12.2010

Silvestrovský večer v HOTELU POD ZVIČINOU

 

13.12.2010

2.1.2011

Pozvánka - živý Betlém v kapličce u hotelu pod Zvičinou

 

13.12.2010

2.1.2011

Souhrnný přehled realizovaných prací v obci Třebnouševes, Ostrov, Vinice

13.12.2010

2.1.2011

Pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 22.12.2010

 

11.12.2010

2.1.2011

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - projektový manažer Podzvičinska

11.12.2010

21.12.2010

Rozpočet na rok 2010 17.5.2010 18.6.2010
Požární prevence dodatečně  
Pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 1.11.2010 dodatečně  
Výsledky voleb do zastupitelstva obce Třebnouševes dodatečně  
Výsledky voleb do senátu Parlamentu ČR dodatečně  
Veřejná vyhláška-oznámení o uložení písemnosti - Zlata Čonková dodatečně  
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva dne 30.9.2010 dodatečně  
Oznámení o době a místě konání voleb do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obce dodatečně  
Pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 30.9.2010 dodatečně  
Poděkování občanům dodatečně  
Veřejná vyhláška - Oznámení o uložení daňové písemnosti - Josef Stárek dodatečně  
Veřejná vyhláška - Oznámení o uložení písemnosti - Tomáš Hromas dodatečně  
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva dne 30.6.2010 dodatečně  
Veřejná vyhláška - Oznámení o uložení písemnosti - Petr Hnízdil dodatečně  
Pozvánka za zasedání zastupitelstva dne 30.06.2010 dodatečně  
Závěrečný účet za rok 2009 15.6.2010

20.7.2010

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva dne 29.4.2010 dodatečně  
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva dne 20.4.2010 dodatečně  
Vyhláška - vyměření daně z nemovitostí na rok 2010 dodatečně  

Jak pálit stařinu a klestí, aby - nehořelo - str.1

Jak pálit stařinu a klestí, aby - nehořelo - str.2

dodatečně  
Oznámení o uložení písemnosti - Josef Stárek dodatečně  
Veřejná vyhláška - Oznámení o uložení písemnosti - Petr Hnízdil dodatečně  

Veřejná vyhláška o uložení daňové písemnosti

 

7.12.2010

 

Oznámení o veřejném projednání návrhu zásad územního rozvoje královéhradeckého kraje str.1

Oznámení o veřejném projednání návrhu zásad územního rozvoje královéhradeckého kraje str.2

7.12.2010

22.12.2010

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

6.12.2010

21.12.2010

Příloha č. 01 k obecně závazné vyhlášce 1/2006

 

3.12.2010

 

21.12.2010

Odpověď zastupitelstva obce Třebnouševes na otevřený dopis str.1

Odpověď zastupitelstva obce Třebnouševes na otevřený dopis str.2

3.12.2010

21.12.2010

Otevřený dopis

3.12.2010

21.12.2010

Usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 25.11.2010

 

3.12.2010

21.12.2010

Regionální miniveletrh “Na výlet do Podkrkonoší”.jpg

24.11.2010 6.12.2010

Pozvánka na přednášku o Sýrii.jpg

24.11.2010 3.12.2010

Pozvánka na Mikulášskou besídku.jpg

24.11.2010 6.12.2010

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 25.11.2010

18.11.2010 3.12.2010

Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Třebnouševes konaného dne 1.11.2010

5.11.2010 24.11.2010

Výzva ke kácení a okleštění stromoví a jiných porostů

5.11.2010 19.11.2010

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

5.11.2010

3.12.2010

Svoz_nebezpecneho_odpadu_23_10_2010.pdf

10.10.2010

5.11.2010

Prohl_poctu_cl_zastup_obce_Trebnouseves_rok_2010-2014.pdf

22.7.2010

31.8.2010

Oznameni_doby-mista_konani_voleb_do_Pos_snem_CR.pdf

13.5.2010

1.6.2010

Pozvanka_na_verejne_zasedani_zastupitelstva_29_4_2010.pdf

25.4.2010

20.5.2010

Pozvanka_na_verejne_zasedani_zastupitelstva_20_4_2010.pdf

15.4.2010

30.4.2010

Navrh_rozpoctu_obce_na_rok_2010.pdf

14.4.2010

10.5.2010

Usneseni_z_verejného_zasedani_6_4_2010.pdf

13.4.2010

7.5.2010

Zaverecny_ucet_Mikroregionu_Podchlumi_za_rok_2009.pdf

7.4.2010

23.4.2010

Pozvanka_na_verejne_zasedani_zastupitelstva_6_4_2010.pdf

1.4.2010

15.4.2010

Vyzva_o_podani_nabidky_na_pronajem_arealu_koupal_v_Treb.pdf

31.3.2010

19.5.2010

Usneseni_z_verejného_zasedani_18_3_2010.pdf

31.3.2010

22.4.2010

Svoz_nebezpecneho_odpadu_10_4_2010.pdf

27.3.2010

16.4.2010

Stanovisko RIS KHK.pdf

27.3.2010

16.4.2010

Pozvanka_na_verejne_zasedani_zastupitelstva_18_3_2010.pdf

dodatečně

25.3.2010

Usneseni_z_verejného_zasedani_18_2_2010.pdf

6.3.2010

26.3.2010

Usneseni_z_verejneho_zasedani_z_28_1_2010.pdf

6.3.2010

26.3.2010

Oznameni_Zamer_pronajmout_areal_koupaliste.pdf

4.3.2010

31.3.2010

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva dne 18_2_2010.pdf

11.2.2010

25.2.2010

Sleva_pro_rodiny_s_detmi_informace.tif

7.2.2010

26.2.2010

Oznameni_o_preruseni_dodavek_elektricke_energie.tif

7.2.2010

19.2.2010

Dotace_pro_mikropodniky_informace.tif

7.2.2010

10.3.2010

Oznameni_o_ulozeni_pisemnosti_Petr_Hnizdil.tif

7.2.2010

25.2.2010

Rizeni_o_uzemni_planu_zmena_c7_Horice.tif

27.1.2010

12.2.2010

Rizeni_o_uzemni_planu_zmena_c6_Horice.tif

27.1.2010

12.2.2010

Pozvanka_na_zas_zastupitelstva_28_1_2010.tif

21.1.2010

29.1.2010

Usneseni_ze_zasedani_z_15_12_2009.tif

19.1.2010

7.2.2010

Navrh_rozpoctu_na_rok_2010_Mikroregion_Podchlumi.tif

11.1.2010

27.1.2010

Oznameni_o_ulozeni_pisemnosti_Josef_Starek.tif

dodatečně

 

Příloha vyhlášky

dodatečně

 

Pozvanka_na_zas_zastupitelstva_15_12_2009.tif

dodatečně

 

Návrh nového ÚP Jeřice.pdf

11.12.2009 31.1_2010

Usnesení z veřejného zasedání 15.10. 2009.pdf

23.10.2009 30.11.2009

Oznámení - záměr.pdf

16.10.2009 30.11.2009

Pozvanka_na_verejne_zasedani_zastupitelstva_15_10_2009.pdf

6.10.2009 23.10.2009

Odvoz_nebezpecneho_odpadu.pdf

18.9.2009 23.10.2009

Záměr č 39 -2009.pdf

6.8.2009 16.9.2009

Změna č 7 ÚPSÚ Hořice.pdf

16.7.2009 16.9.2009

Usneseni z 11.6.2009.pdf

30.6.2009 16.9.2009

Zaverecny_ucet_obce_za_rok_2008.tif

dodatečně  

Výsledky voleb do Evropského parlamentu ve volebním okrsku Třebnouševes.pdf

8.6.2009

30.6.2009

Pozvánka naveřejné zasedání 11.6.2009.pdf

3.6.2009 30.6.2009

Oznámení o uložení písemnosti.pdf

27.5.2009 30.6.2009

Oznámení - záměr.pdf

27.5.2009 30.6.2009

Závěrečný účet Podchlumí.pdf

22.5.2009 9.6.2009

Oznámení o době a místě konání voleb.pdf

20.5.2009

7.6.2009

Závěrečný účet za rok 2008.pdf

22.4.2009 30.6.2009

Oznámení volebního okrsku.pdf

22.4.2009

7.6.2009

Předcházení požárům.pdf

22.4.2009 18.5.2009

Kraj.veterin.správa NAŘÍZENÍ č.3.pdf

22.4.2009 18.5.2009

Vyměření daně z nemovitostí na rok 2009.pdf

19.4.2009 21.5.2009

Oznámení - stanovení počtu členů okrsk. voleb. komise.pdf

5.4.2009

7.6.2009

ROZPOČET obce na rok 2009.pdf

3.4.2009 10.5.2009

Svoz nebezpečného odpadu.doc

3.4.2009 22.4.2009

Nařízení vet.správy varroáza včel.doc

3.4.2009 18.5.2009

Usnesení z veřejného zasedání z 30.3 2009.pdf

3.4.2009 10.5.2009

Pozvánka na veřejné zasedání 30.3.2009.pdf

27.3.2009

3.4.2009

Veřejná vyhláška - lesní hospodář. osnova.jpg

19.3.2009

22.4.2009

Usnesení ze zasedání z 5_3_2009.pdf

15.3.2009

3.4.2009

Oznámení o prováděném průzkumu.jpg

11.3.2009

23.3.2009

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce z 19.2.2009.shs 26.2.2009 23.3.2009

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 5.3.2009.pdf

26.2.2009 21.3.2009

Vyhlášeni platnosti - katastralniho - aparátu - Vinice.pdf

9.2.2009

21.3.2009

Záměr KHK 3-2009.pdf

9.2.2009

21.3.2009

Rozhodnuti_ke_KPU_Vinice.tif

dodatečně  

Příloha č_01 k vyhlášce 1-2006 o odpadech sazba poplatku rok 2009.pdf

1.1.2009

7.2.2009

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva z 16_12_2008.pdf

1.1.2009

17.2.2009

Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemností - Tomáš Hromas

10.12.2008

25.1.2009

Pozvánka na zasedání zastupitelstva na 16_12_2008.pdf

10.12.2008

16.12.2008

Návrh rozpočtu Mikroregionu Podchlumí na rok 2009

10.11.2008

4.12.2008

Schválení návrhu KPÚ Vinice v P.

23.10.2008 11.11.2008

Výsledky voleb do zastupitelstva KHK

23.10.2008 17.11.2008

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva KHK

5.10.2008

19.10.2008

Výzva k úpravě dřevin - ČEZ

5.10.2008

17.11.2008

Svoz nebezpečného odpadu - termíny

28.9.2008

28.10.2008

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Třebnouševes

28.9.2008

30.10.2008

Rozhodnutí - schválení návrhu KPÚ Třebnouševes

8.9.2008

28.9.2008

Pozvánka na zasedání zastupitelstva na 13.8.2008.pdf

6.8.2008

14.8.2008

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení KPÚ v k.ú. Ostrov v Podkrkonoší

15.8.2008

31.8.2008

Oznámení o dokončení návrhu KPÚ v k.ú. Vinice

28.7.2008

31.8.2008

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva z 18.6.2008.pdf

18.7.2008

5.8.2008

Povodí Labe - Zveřejnění návrhu

7.7.2008

 

Rozhodnutí k odvolání ke KPÚ Třebnouševes

21.6.2008

7.7.2008

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 18.6.2008.pdf

13.6.2008

21.6.2008

Oznámení o vystavení nároků vlastníků pozemků

8.6.2008

30.6.2008

Závěrečný účet obce za rok 2007.pdf

19.5.2008

21.6.2008

Ukončení mimořádných veterinárních opatření - mor včelího plodu

18.5.2008

21.6.2008

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva z 29.4.2008.pdf

12.5.2008

14.6.2008

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2007.pdf

12.5.2008

21.6.2008

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva na 29.4.2008.pdf

23.4.2008

18.5.2008

Mimořádná veterinární opatření - katarální horečky ovcí

20.4.2008

18.5.2008

Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

20.4.2008

18.5.2008

Vyhláška - Vyměření daně z nemovitostí na rok 2008

20.4.2008

18.5.2008

Sdělení o ukončení aktualizace BPEJ v k.ú. Ostrov v P.

20.4.2008

18.5.2008

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva z 19.3.2008.pdf

11.4.2008

18.5.2008

Nařízení veterinární správy č. 03-2008 - varroáza včel

10.4.2008

20.4.2008

Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemností - Tomáš Hromas

10.4.2008

27.4.2008

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva na 19.3.2008

12.3.2008

20.3.2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008.pdf

3.3.2008

20.3.2008

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva z 21.2.2008.pdf

3.3.2008

15.3.2008

Veřejná vyhláška - komplexní pozemkové úpravy v Třebnouševsi

22.2.2008

11.3.2008

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva na 21.2.2008.pdf

18.2.2008

22.2.2008

Výzva pro zájemce o bydlení v čp. 58 v Třebnouševsi

18.2.2008

15.3.2008

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva z 30.1.2008.pdf

18.2.2008

6.3.2008

Návod: chcete-li uložit některý dokument z níže uvedených tabulek přímo k sobě do počítače, potom klikněte pravým tlačítkem myši na název požadovaného dokumentu a rozbalí se Vám na obrazovce nabídka Vašeho prohlížeče. V této nabídce vyberte položku "Uložit cíl jako..." a pak už si jen vyberte, kam chcete dokument uložit.
Pozn.: tento postup je platný pro prohlížeče Internet Explorer. Používáte-li jiný typ prohlížeče webových stránek, pak by měl být postup při přímém uložení dokumentu podobný.

Dokumenty v PDF formátu je možné prohlížet pokud máte u sebe v počítači nainstalovaný software Adobe Acrobat Reader. Pokud máte o tento program zájem, pak je k dispozici zdarma ke stažení na následující adrese:
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html

Archivace: Dokumenty staršího data budou z kapacitních důvodů postupně mazány. Z těchto dokumetů zůstane na této stránce pouze textové znění vyvěšeného odkumetu bez možnosti elektronického stažení.  U všech zápisů ze zasedání se budeme snažit zachovat možnost elektronického stažení. Děkujeme za pochopení.