Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony, usnesení zastupitelstva, závěrečný účet obce

Místní vyhlášky

Název vyhlášky
Účinnost

Jednací řád Zastupitelstva obce Třebnouševes

Jednací řád zastupitelstva obce Třebnouševes

 18.6.2015

Nařízení obce Třebnouševes č. 1/2015 - Zákaz podomního a pochůzkového prodeje

Nařízení obce Třebnouševes č. 1/2015 - zákaz podomního a pochůzkového prodeje.pdf

 15.5.2015

Veřejná vyhláška - Územní plán Třebnouševes

Veřejná vyhláška - Územní plán Třebnouševes

 10.5.2019

Veřejná vyhláška - Zména č.1 Územního plánu Třebnouševes

Veřejná vyhláška - Změna č.1 Územního plánu Třebnouševes

13.12.2021

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

1.1.2022

Obecně závazná vyhláška č. 2/2020, kterou se ruší obecně závazná vyhláška obce Třebnouševes č. 4/2002

Obecně závazná vyhláška č. 2/2020, kterou se ruší obecně závazná vyhláška obce Třebnouševes č. 4/2002.pdf

5.6.2020

Obecně závazná vyhláška č. 3/2020, kterou se ruší obecně závazná vyhláška obce Třebnouševes č. 2/2006

Obecně závazná vyhláška č. 3/2020, kterou se ruší obecně závazná vyhláška obce Třebnouševes č. 2/2006.pdf

5.6.2020

Obecně závazná vyhláška č. 4/2020, kterou se ruší obecně závazná vyhláška obce Třebnouševes o volném pobíhání domácích zvířat ze dne 26.5.1992

Obecně závazná vyhláška č. 4/2020, kterou se ruší obecně závazná vyhláška obce Třebnouševes o volném pobíhání domácích zvířat ze dne 26.5.1992.pdf

5.6.2020
Obecně závazná vyhláška č. 5/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Třebnouševes, Vinice, Ostrov

Obecně závazná vyhláška č. 5/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Třebnouševes

5.6.2020

Obecně závazná vyhláška č. 6/2020 o systému komunitního kompostování a způsobu využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce Třebnouševes, Ostrov, Vinice

Obecně závazná vyhláška č. 6/2020 o systému komunitního kompostování a způsobu využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce Třebnouševes, Ostrov, Vinice.pdf 

 
5.6.2020

Obecně závazná vyhláška č. 7/2020 o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška č. 7/2020 o místním poplatku ze psů.pdf

 5.6.2020

Obecně závazná vyhláška č. 8/2020, o nočním klidu

Obecně závazná vyhláška č. 8/2020, o nočním klidu

5.6.2020

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací

Usnesení zastupitelstva:

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Závěrečný účet obce:

  • Závěrečný účet obce za rok 2021