Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony, usnesení zastupitelstva, závěrečný účet obce

Sbírka právních předpisů

Místní vyhlášky

Název vyhlášky
Účinnost
 

Jednací řád zastupitelstva obce Třebnouševes

 15.12.2022

Nařízení obce Třebnouševes č. 1/2015 - zákaz podomního a pochůzkového prodeje

 15.5.2015

Reklamační řád

5.12.2019

Veřejná vyhláška - Územní plán Třebnouševes

 10.5.2019

Veřejná vyhláška - Změna č.1 Územního plánu Třebnouševes

13.12.2021

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

1.1.2022

Obecně závazná vyhláška č. 2/2020, kterou se ruší obecně závazná vyhláška obce Třebnouševes č. 4/2002

5.6.2020

Obecně závazná vyhláška č. 3/2020, kterou se ruší obecně závazná vyhláška obce Třebnouševes č. 2/2006

5.6.2020

Obecně závazná vyhláška č. 4/2020, kterou se ruší obecně závazná vyhláška obce Třebnouševes o volném pobíhání domácích zvířat ze dne 26.5.1992

5.6.2020

Obecně závazná vyhláška č. 5/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Třebnouševes

5.6.2020

Obecně závazná vyhláška č. 6/2020 o systému komunitního kompostování a způsobu využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce Třebnouševes, Ostrov, Vinice

 
5.6.2020

Obecně závazná vyhláška č. 7/2020 o místním poplatku ze psů

 5.6.2020

Obecně závazná vyhláška č. 8/2020, o nočním klidu

5.6.2020

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech
 

Usnesení zastupitelstva:

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Závěrečný účet obce:

Závěrečný účet obce za rok 2022

Závěrečný účet obce za rok 2021

Závěrečný účet obce za rok 2020

Závěrečný účet obce za rok 2019

Závěrečný účet obce za rok 2018

Závěrečný účet obce za rok 2017

Závěrečný účet obce za rok 2016